gång kommer mer om ...

Aktuellt

Livsvillkoren har skapat rasen tollare men nu är vi mäniskor också hotade

Skriven av Göran A. Posted in Vår Hälsa


I den miljön tollarna skapades behövdes de för folks överlevnad, därför utvecklades rasens unika egenskaper. Nu långt senare i ett annat land bedrivs ett seriöst avelsarbete med flera mycket positiva inslag. 
Men det räcker inte av följande skäl. Utan tillgång till rent vatten, fåglar och ofarliga miljö- förutsättningar kommer rasen att dö ut men det gäller oss människor också.

 

1. Hur är tillgången på rent vatten?
Först måste vi kanske klara ut vad som är rent vatten. Rent är vatten som är helt fritt från alla gifter, kemikalier och för hunden andra farligt innehåll. Men vad är farligt?

Är resterna av användning av p-piller som gör fiskar tvåkönade farliga för tollare. I så fall är stor del av vattnet i Mälaren farligt att dricka såväl före som efter reningen. Detta påstående kommer att uppröra många. ”Det kan inte vara sant”, ”Det är helt fel…” Men skaffa dig en egen uppfattning, genom att besöka strandkanten som en hund gör.

Fyll där ett provrör och skicka på test. Jag skulle tro att andelen algtoxiner är det mest dramatiska hotet eftersom det på under en timma kan ända din hunds liv.

Ta upp fisk i närheten av utsläppen undersök den och jämför med fiskar som du drar upp så långt ifrån utsläppen som möjligt. Dubbelkönad? Här är hotet mer smygande och påverkar hela ekosystemet utan att man klart kan se orsak verkan.


2. Hur är tillgången på fåglar? 
De fåglar som nu drabbas av en oförklarlig död är de vilda fåglarna. Återväxten är starkt begränsad. Länsstyrelserna rapporterar i stort sett samma skrämmande tillstånd över hela landet. Naturvårdsverket verkar ha somnat in helt i över 4,5 år.

Det framtida alternativet är att föda upp fåglar eller helt övergå till dummys. Det kan gå fort om några år är vi kanske där. 


3. Hur är miljön för en tollare?
Varierar, men där den är farlig för förskolebarn så är miljön än mer farlig för en tollare. Men vad har en tollare som skall jaga med dagisbarn att göra. Ja, kommande generationer uppfödare av tollare är inte födda än. De har precis som hundarna behov av bra miljöförutsättningar. Bly, kvicksilver och annat giftigt finns längst ner. Inga barn slickar ju sina stövlar efter promenaden. Där finns Glykol, Kemikalier, Mikropartitickar, Lösningsmedel, Nikotin.

Onaturliga och starka dofter när du tex tankar bilen av gaserna som sjunker ner där barn och hundar är.

 Lisa 

Myndigheterna sover, politikerna vågar inte trotts att det gått så långt att det är farligt att äta fisk från Östersjön och många av Sveriges insjöar!

Kanske är det dags för folkuppror?